ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

HERBOL Lazura na dřevo Offenporig Pro-Decor odstín Jasan 0,75l

  • Výrobce: HERBOL
  • Katalog. číslo: 720120094642
  • Záruční doba: 24 měsíců
  • Skladem: NE
  • Dodací lhůta: na dotaz
  • Záruka: 24 měsíců
  • Cena bez DPH 361.98 Kč (15.08 €)
  • Cena s DPH 438.00 Kč (18.25 €)
  • Pro dostupnost nás prosím kontaktujte na emailu eshop@zlinprofi.cz

HERBOL Lazura na dřevo Offenporig Pro-Decor odstín Jasan 0,75l

Herbol-Offenporig Pro-Décor je univerzálně použitelná lazura na dřevo ve vnitřním i vnějším prostředí. Je vhodná pro nové i renovační nátěry na všechny objemově stálé i nestálé dřevěné dílce. Je lehce zpracovatelná. Základní nátěr, mezinátěr, i vrchní nátěr se provádí jedním materiálem. Herbol-Offenporig Pro-Décor je vysoce prodyšný a elastický, chrání dřevo dlouhodobě vůči povětrnosti.

Hustota: cca 0,93 kg/litr

Balení - 0,75l
 
Odstín - jasan

Základní pojivo: směs speciálních alkydových pryskyřic a vosků

Pigmenty: světlé, transparentní oxidy železa a silikáty

Stupeň lesku: hedvábný lesk

Hraniční hodnoty VOC (kat. A/c): 400 g/l (2010), obsahuje max. 399 g/l VOC

Skladovatelnost:  min. 2 roky v neotevřeném originálním balení v chladu a suchu

Způsob nanášení: štětcem Spotřeba: 75 ml/m2 pro jeden nátěr
Teplota zpracování: minimálně +5°C pro podklad i vzduch, při provádění a během schnutí

Bezpečnostní opatření:

Dbejte na bezpečnostní pokyny a značení, která naleznete na etiketě výrobku. Přesná bezpečnostní data naleznete v aktuálním bezpečnostním listu.
Z obecných pokynů platí: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Nevylévejte do kanalizace. V případě požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Obsahuje 2-butanonoxim. Může vyvolat alergické rekce. Během provádění a schnutí zajistěte důkladné větrání. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

Prováděcí údaje:

Všechny nátěrové vrstvy a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit.
Materiál před použitím rozmíchejte. Bílá a příbuzné odstíny mají při umělém nebo nedostatečném osvětlení sklon ke změně barevného odstínu. Tento jev typický pro rozpouštědlové nátěry, může být zesílen vlivem použití v temnu a výpary čpavku.

Doba zasychání:

(při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu):
zaschlý proti prachu za cca 3 hodiny, zaschlý proti oděru za cca 5 hodin, přetíratelný za cca 18 hodin, vyschlý za cca 1 - 2 dny. Výsledný odstín je zřejmý až po zaschnutí nátěru.

Čištění nářadí:

ihned po použití ředidlem Herbol V-40 nebo technickým benzínem

Důležitá upozornění:

Při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary. Pracujte pouze v dobře větraných prostorách. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

Pracovní postup:

Uvedené nátěrové systémy na různé podklady jsou míněny jako možné příklady. Vhodnost nátěru musí být odborně posouzena podle konkrétních podmínek na objektu.
Upozornění: Offenporig Pro-Décor nedoporučujeme používat k úpravě povrchů přicházejících do přímého styku s poživatinami a pitnou vodou, k nátěrům dětského nábytku a hraček. Všeobecné požadavky na přípravu podkladu:

Podklad musí být čistý, suchý, únosný, zdrsněný, zbavený všech povrchových nečistot, jako jsou např. mastnota, vosk, politura. Pro renovaci starých nátěrů provádějte zkušební nátěr k ověření únosnosti a vhodnosti nového nátěru. Zašedlé a zvětralé dřevo obruste až na únosnou dřevěnou vrstvu. Příprava podkladu: Podklad očistit, hlavně od zašpinění, koroze, zkřídovatělých vrstev. Vyzkoušet vhodnost a únosnost starých nátěrů zkušebním vzorkem. Únosné staré nátěry odmastit a jemně zbrousit. Neúnosné staré nátěry odstranit. Poškozená místa vyspravit. Mezi jednotlivými nátěry provádět jemné přebroušení.